REGULAMIN 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego nobodesign.eu są dokonywane w oparciu o powyższy Regulamin.
  2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.
  3. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  4. Właścicielem sklepu internetowego nobodesign.eu jest Jakub Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GlobalAds Jakub Jabłoński NIP 5731132687, REGON 151989554.
 2. ZAMÓWIENIA
  1. Złożenie zamówienia przez stronę nobodesign.eu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży towaru.
  2. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zakupowego na stronie nobodesign.eu
  3. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przez Sklep i zaksięgowaniu kwoty zakupu towaru i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sprzedającego.
  4. Każdy zakupiony za pośrednictwem strony nobodesign.eu produkt ma dwuletnią gwarancję.
 3. PŁATNOŚCI
  1. Płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony nobodesign.eu są realizowane za pośrednictwem systemu płatności internetowych payU na rachunek Sprzedającego.
  2. Na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT. 
 4. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia towaru, które nie zostały zidentyfikowane podczas odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, a także przesłać towar na adres wskazany przez Sprzedającego wraz z dokładnym opisem szkody i dowodem zakupu. Adres: Warszawa, ul. J.S Bacha 26 A; 02-743.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany i przesłania towaru wolnego od wad na swój koszt lub też zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta (odstąpienie od umowy), przy czym to Klient dokonuje wyboru jednej ze wskazanych form. 
  3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Nobo Design ul Bacha 26A; 02-743 Warszawa oraz dokonać zwrotu towaru pod ten sam adres.
   Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Wszelkie dane osobowe wprowadzane przed Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego nobodesign.eu służą tylko i wyłącznie realizacji zamówienia. Nie będą one w żaden inny sposób przetwarzane ani udostępniane innym podmiotom.
  3. Klient podczas rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych wyłącznie na potrzeby sklepu nobodesign.eu (subskrypcja Newslettera sklepu, informacji o nowościach i oferowanych rabatach).
 6. PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie opisy zawarte na stronie są własnością nobodesig.eu i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela.
  2. Wszelkie zdjęcia są własnością nobodesign.eu. Ich kopiowanie i używanie jest możliwe tylko za zgodą właściciela przy jednoczesnym podaniu źródła.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie kwestie nieuregulowane powyższym Regulaminem są rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP.